Hae huutokaupasta 147
Esinenro:
Hakusana:
Aloita kuvaesitys 147
Valitse huutokauppa
nro 147.
2019-03-16 klo 11:00
Kohteet valitussa ryhmässä

Kunniamerkit - Suomi

Vapaudenristin ritarikunta
Vapaudenristi 4 luokka 1918 Punaisen ristin merkein / Liberty Cross 4th class 1918 with Red Cross 1+
minimihinta: 200 €
Vapaudenristi 4 luokka miekoin, 2 kpl, tammenlehvin ja ilman. Rivassa, jossa lisäksi Talvisodan mm ja Jatkosodan mm. Saajatieto annetaan ostajalle. / Liberty Cross 4th class with swords, 2 pcs, with and without oakleaf. In mounted bar together with Winter War and Continuation War medal. Provenance information will be given to the buyer. 1+-01
minimihinta: 100 €
Vapaudenmitali 1. luokka 1941 Punaisen Ristin merkein / Liberty Medal 1st class 1941 with Red Cross. Hopeaa/silver 813H. Ag 01-
minimihinta: 50 €
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta
Luovutuskirja Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan komentajamerkille. Päivätty 6.3.1935 ja osoitettu valtiosihteeri, kenraalimajuri Erhard Milchille. Mukana saksalainen, 20.6.1935 päivätty lupa ottaa kyseinen merkki vastaan. Erhard Milch, 1892-1972, teki uran Luftwaffen palveluksessa Göringin alaisuudessa saaden muum muassa sotamarsalkan arvon. Nürnbergin oikeudenkäynnissä hän sai elinkautisen vankilatuomion, josta vapautui v. 1954. / Verleihungsurkunde des Kommandeurkreuzes I. Klasse der Finnischen Weissen Rose an Generalleutnant Erhard Milch datiert 6.3.1935. Dazu deutsche Genehmigung zur Annahme datiert 20.6.1935. / Order of the White Rose of Finland award document dated 6th March 1935 and named to state secretary and later field marshall Erhard Milch (1892-1972). Included German document dated 20th June 1935 authorizing the receipt of the Finnish order.
minimihinta: 800 €
SVR ansiomerkki. Hopeaa. Kotelossa./ White Rose of Finland. Cross of Merit. Silver. In a case. Ag 01-0
minimihinta: 120 €
Suomen Leijonan ritarikunta
SL ritarimerkki 1 luokka. Hopeaa, kotelossa.+ pienoismerkki. / Order of the Finnish Lion 1st class Knight's Cross. Silver gilt. In case.+ miniature. 01
minimihinta: 60 €
Vapaussota 1918
Helsingin valkokaartin 2. pataljoonan veteraanimerkki. Hopeaa, ei leimoja. / Helsinki White Guard 2nd Battalion veteran badge. Silver without hallmarks. Tiainen 6.1.12 (R4). 01
minimihinta: 250 €
Vaasan krenatööripataljoonan (1. krenatöörirykmentin 1. Vaasan pataljoonan) merkki. Hopeaa (813) ja emalia. / Vaasa Grenadier Battalion badge. Silver (.813) and enamel. Tiainen 6.1.24 (R4). Ag 01
minimihinta: 700 €
Pohjois-Hämeen vapaussoturien yhdistyksen merkki. Numeroitu (44). / Northern Häme Liberation War Veterans’ Association member badge. Numbered (44). Tiainen 6.4.4 (R4). Ae 01
minimihinta: 250 €
Talvisota 1939-40 ja Jatkosota 1941-44

Myös Lapin sota 1945

D F B 1939-40. Talvisodassa palvelleiden tanskalaisten vapaaehtoisten muistoristi. Hopeaa (813H). Valmistaja Hopeatakomo Oy, Helsinki 1940 (L6). Harvinainen. Vaakunan leijona vaurioitunut, pieni emalivika. / Danska frivilligas minneskors. Silver, Helsingfors 1940. Sällsynt. Vapenlejonet delvis skadad, liten emaljdefekt. / Danish Winter War 1939-40 Volunteers’ Cross. Silver (.813). By Hopeatakomo, Helsinki 1940 (year mark L6). Rare. Coat of arms lion defected, small enamel defect. Ag 1+
minimihinta: 200 €
Talvisodan Lapin Risti / Lapland Cross of the Winter War 1939-40. 1+-01
minimihinta: 100 €
Suomalaisten SS-miesten asevelimerkki. Valmistaja Velj. Sundqvist, Helsinki. Harvinainen. Taustalevy ei alkuperäinen. Pieniä naarmuja emalissa, hopeoinnissa kuluneisuutta. / Member badge of the Finnish SS Volunteers’ association. By Sundqvist, Helsinki. Rare. Suspension plate not original, small enamel scratches, silvering somewhat worn out. 1+
minimihinta: 250 €
Porajärven muistoristi (Prikaati Kuussaaren risti). / Porajärvi Cross (Kuussaari brigade cross). 01
minimihinta: 800 €
1. divisioonan risti / 1st Division Cross 1941-1944. 01
minimihinta: 80 €
Rajajääkärijoukkojen risti / Frontier guards cross (1939-44) 1++
minimihinta: 100 €
Kunniamerkkiripoja ja henkilökokonaisuuksia
Kunniamerkkiripa (5 merkkiä): Vapaudenristi 4 luokka 1941 miekoin, Suomen Leijonan 1 luokan ritarimerkki, Talvisodan muistomitali soljella: Kenttäarmeija, Jatkosodan muistomitali, Päämajan muistoristi (nauhassa tunnus: Topografijoukot) + pienoismerkkejä (4 merkkiä)/ 5 Orders: Liberty Cross 4st class with swords, Order of the Finnish Lion 1st class Knight's Cross, Winter War 1939-40 Commemorative Medal, Commemorative Medal for Continue War, Headquarters cross with bar: Topographical troops. + 4 miniatures. 01-
minimihinta: 200 €
Kunniamerkkiripa (7 merkkiä): Vapaussodan muistomitali soljella: Viipuri, Talvisodan muistomitali miekoin ja soljella: Karjalan Kannas, Jatkosodan muistomitali, Patterimäkeläisten risti soljella, Laatokan muistomitali, 5 Divisioona (Ilvesdivisioonan) muistoristi, Sininen risti + irtomerkkejä: ampumamerkkejä, RUK kurssimerkki, mitaleja, Itsenäisyys 50 vuotta metallilautanen ym + 5 kunniakirjaa. 1+-01,01
minimihinta: 1 000 €
Kunniamerkkiripa (4 merkkiä): Jatkosodan mm (ruotsinkielinen), Kannaksen risti - IV armeijakunta (uudempi kappale ilman tekstiä taustapuolella), Sininen risti (Sporrong), Lotta Svärd -muistomitali. / Medal bar with 4 medals: Continuation War medal (Swedish language version), Kannas Cross IV Army corps (later example without text on reverse), Blue Cross (by Sporrong), Lotta Svärd commemorative medal. 01
minimihinta: 70 €
Pienoismerkkiketju (8 pienoismerkkiä): Vapaudenristi 2 lk miekoin (2 kpl, tammenlehvin ja ilman, molemmat Tillanderin hopealeimoin 916, X6=1951), Vapaudenristi 3 lk miekoin, SVR ritarimerkki, Vapaudenmitali 2 lk 1918, Vapaussodan mm, Talvisodan mm miekoin ja Karjalan kannas -soljella, Panssaridivisioonan muistoristi. Saajan nimi annetaan ostajalle. / Miniature chain with 8 miniatures: Liberty Cross 2nd class with swords (2 pcs, with and without oakleaf, both with Tillander’s silver hallmarks from 1951), Order of the White Rose of Finland Knight’s cross, Liberation War 1918 medal, Winter War medal with swords and clasp, Armoured Division Cross. Provenance information information will be given to the buyer. 01
minimihinta: 100 €
Pienoismerkkiripa (10 pienoismerkkiä): Suomen Valkoisen Ruusun komentaja, Vapaudenristi 3 lk miekoin + 4 lk miekoin, Suomen Leijonan 1 lk ritari, Talvisodan mm, Jatkosodan mm, Laivaston muistoristi, Laatokan meripuolustuksen mm, Brittiläisen imperiumin ritarikunnan komentaja, Alankomaiden Orania-Nassaun ritarikunnan komentaja (kultaa, 14 K). / Miniatures bar with 10 miniatures: Order of the White Rose commander, Liberty Cross 3rd + 4th class with swords, Order of the Lion officer, Winter war medal, Continuation War medal, Navy Cross, Ladoga Naval Defence medal, Order of the British Empire commander (civil ribbon), Dutch Order of Orania Nassau commander. 01
minimihinta: 200 €
Pienoiskunniamerkkiripa (5 merkkiä): Suomen Leijonan ritarimerkki, Vapaudenmitali 2 lk 1939 Punaisen Ristin merkein, Talvisodan mm, 5 Divisioonan (Ilvesdivisioonan) muistoristi, Ruotsin Samfundet för svensk folklivsforskning -yhdistyksen ansiomitali. / Miniature bar with 5 miniatures: Order of the Lion Knight’s cross, Liberty Medal 2nd class 1939 with Red Cross, Winter War medal, 5th Division Cross 1941-44. 01
minimihinta: 50 €
Pienoiskunniamerkkiripa (5 merkkiä): Vapaudenmitali 2 luokka 1941, Talvisodan muistomitali soljella: Kotijoukot, Jatkosodan muistomitali, Sininen risti, 6 Divisioonan muistoristi. / 5 miniatures. 1+-01
minimihinta: 50 €
Kurssimerkkejä ym
Jääkärimerkki 27. Pienoismerkki omaisille. Hopeaa (ei leimoja), kaiverruksia. / Miniature of Jaeger 27 badge for relatives. Silver (no hallmarks), engraved. 19 mm. 1+-01
minimihinta: 100 €
Suomen Lentomerkki (1918-1945). Hopeaa 813, U5 (1925). Valmistaja Oy Kultala Ab, Helsinki. Harvinainen. Taustalevy puuttuu, pieniä naarmuja emalissa. / Finnish Pilot badge 1918-1945. Silver .813. By Kultala, Helsinki 1925 (year mark U5). Rare. Suspension plate missing, tiny scratches on enamel. Ag 1+-01
minimihinta: 750 €
Suomen Lentomerkin pienoismerkkiriipus lentäjän puolisolle/omaiselle (19 x 26 mm). Hopeaa (813H), valmistaja Velj. Sundqvist, Helsinki 1944 (P6). Kääntöpuolella kaiverrus ”Eija 28.2.45”. Hopeaketju myöhempi. / Miniature "Finnish Pilot Badge" pendant for a pilot’s spouse/relative. Silver (.813). By Velj. Sundqvist, Helsinki 1944 (year mark P6). Engraving on reverse. Silver chain later. Ag 1+-01
minimihinta: 150 €
3. Konekiväärikomppania - Jalkaväkirykmentti 10. 3 KKK/JR 10 30.11.39 - 13.3.40 ruuvimerkki. Veljekset Sundqvist. 30 mm 01-
minimihinta: 100 €
Auto-os. 1940 4 Pr. ruuvimerkki. Veljekset Sundqvist. Kaiverruksia./-skruvmärke. Graveringar. 25 mm 1+-01
minimihinta: 50 €
MG K N merkki (1938-39). Uudenmaan rykmentti. Hopeaa, kaiverruksia. Veljekset Sundqvist. /Nylands regement. Silver, graveringar. 30 mm pnja 01
minimihinta: 100 €
AUK 1942 -kurssimerkki / course badge. Velj. Sundqvist, Helsinki. 1+-01
minimihinta: 50 €
RUK 51 -kurssimerkki / course badge. Velj. Sundqvist. Nimikaiverrus/name engraving. 1++
minimihinta: 50 €
UK 59 - upseerikurssin merkki / officer course badge. Velj. Sundqvist. Nimikaiverrus / name engraving. 01
minimihinta: 50 €
Osastotunnuksia ja asevelimerkkejä 14 kpl mm 2 Divisioonan asevelimerkki, Kolmen Kannaksen Koukkaajat osastotunnus, Rukajärven suunnan rintamatunnus, Jalkaväkirykmentti 15:n asevelimerkki (ilman taustalevyä), Sinisen prikaatin asevelitunnus. 1+-01,01
minimihinta: 60 €
Panssarintuhoojan merkki 1992. Valkoiseksi emaloitua metallia. Numeroitu (№ 6). Tiainen s. 235, 10.6.4b. Mukana lisäraita samasta materiaalista. Metallinen panssarintuhoojamerkki perustettiin sota-ajan kangasmerkkejä korvaamaan v. 1992. Ensimmäiset 60 kpl numeroitiin. Mukana lisäksi kehystetty valokopio päämajan kangasmerkkiin liittyvästä käskylehdestä v. 1944. / Tank Destroyer's badge 1992. Metal, white enamel. Numbered (№ 6). With separate extra stripe of same material. Metallic tank destroyer’s badges were created in 1992 to replace original war-time cloth badges. Additionally included a framed photocopy of a Head Quarter document description of the cloth badges. Ae 01
minimihinta: 500 €
Esiupseerikurssin merkki, kaiverruksia. Velj. Sundqvist. / Staff officer-school badge, engravings. Ae 1+
minimihinta: 60 €
Kymen Pioneeriristi (varusmies). Joukko-osasto risti. Sporrong. Numeroitu. 42 mm 01-
minimihinta: 50 €
Kokoelma Keskuskauppakamarin, Kaupunki- ja Kunnallisliittojen ansiomerkkejä sekä Valtion virka-ansiomerkki. Yhteensä 19 kpl, joista 16 hopeaa. Alkuperäiskoteloissa. Useissa mukana myös pienoismerkki. / Collection of Chamber of Commerce and other long service badges. In total 19 pcs, of which 16 made of silver. In original boxes, many with miniatures. Ag, Ae 01
minimihinta: 50 €
Tullivirkamiehen lakkimerkki. Emaloitua metallia, 51 x 40 mm. Numeroitu. / Finnish Customs cap badge. Numbered. Ae 01
minimihinta: 40 €
Muita kunniamerkkejä
Erä kunniamerkkejä : Rannikkopuolustuksen muistoristi, Kotijoukkojen muistoristi (Sporrong), Lentojoukkojen muistoristi, Summan risti, Kannaksen risti (IV Armeijakunta), Sininen risti (Sporrong) / Orders 6 pcs. 1+,1+-01,01
minimihinta: 130 €
Sotainvalidien ansioristi + kunniakirja. Hopeaa. Saajan nimikirjaimet ja numero. Lisäksi kolme hihamerkkiä sekä Karjalaisen siirtoväen muistomitali kunniakirjalla. / Cross of Merit of the disabled war veterans + diploma. Silver. + 3 pcs Sleevebadges. + medal with diploma. 01
minimihinta: 80 €
Suomen talousseura "Taito ja toimi". Hopeinen ansiomitali soljella: "40". Alkuperäinen kotelo./ Finska Hushållningssällskapets förtjänstmedalj i silver med spännen "40". I etui. 1+-01
minimihinta: 40 €
Sekalaista
”Suomen V. & O. M. - Finlands F. & A. M.” (Suomen vapaat ja oikeutetut muurarit/ Finlands fria och antagna murare). Vapaamuurarien kultainen suuransiomerkki, numeroitu. Valm. W. Pettersson, Turku 1949 (U6). Kultaleima 585, paino ilman nauhaa 13,25 g. Harvinainen. / Frimurarnas storförtjänsttecken i guld (585), vikt utan band 13,25 g. Sällsynt. / Finnish Free Masonry badge in 14 carat gold, weight without ribbon 13.25 g. Rare. Au 01
minimihinta: 250 €
Kulho, johon on maalattu Jääkärisristin kunniamerkki. Pohjaan kirjoitettu "Made in Finland". Tekijästä ei selvyyttä. Kunto hyvä, pieniä käytön merkkejä.
minimihinta: 50 €
Puukko nahkatupessa. Teräsä kaiverrus: I. Järvenpää Oy, Kauhava. Kahvassa kaiverrus MGK/UR N 1938 sekä nimikaiverrus. 15 cm. Hyvä kunto
minimihinta: 30 €
Hopeasormus, jossa Savon prikaatin tunnus. Hopeaa .813 (D7=1957) / Silver ring. 1++
minimihinta: 50 €
Kuntaliiton kultainen kunniamerkki. Mukana pienoismerkki. Rahapaja Oy 1997 (U8). Molemmat kultaa (585), yhteispaino nauhojen kanssa g. Alkuperäinen kotelo. Harvoin myynnissä. / Association of Finnish Local and Regional Authorities ”Kuntaliitto” golden award badge. By Mint of Finland 1997. Included miniature. Both 14K gold, total weight with ribbons g. Original box. Rarely available. Au 01-0
minimihinta: 500 €
Kuntaliiton hopeinen kunniamerkki. A. Tillander 1993 (Q8). Hopeaa (830). Mukana pienoismerkki (myös hopeaa). Alkuperäinen kotelo. / Association of Finnish Local and Regional Authorities ”Kuntaliitto” silver award badge. By A. Tillander 1993. Included miniature. Both silver. Original box. Ag 01-0
minimihinta: 50 €
Yli 100 kpl ruuvi-, neula- ym merkkejä, mitaleja (myös hopea- ja emalimerkkejä) / Över 100 st skruv-, nål- m.fle. märken, medaljer (också silver och emaljerade) n 1?-01
minimihinta: 70 €
Suojeluskunnat
Suojeluskunnan 1 luokan tunnusmerkki. Numeroitu. Hopeoitu tompakki./Badge of proficiency of Civil Guards. 1st class. Silvered tombac. 01
minimihinta: 50 €