Hae huutokaupasta 148
Esinenro:
Hakusana:
Aloita kuvaesitys 148
Valitse huutokauppa
nro 148.
2019-05-25 klo 11:00
Kohteet valitussa ryhmässä

Ruotsi

Svante Nilsson 1504-1512. Halvörtug med krona utan årtal. Västerås. SCS ERICVS REX / MONETA AROSIE. Ringkors i inskriften på bägge sidor. Tonkin, Myntbok 2015, s. 45, D. Ag 1-1+
minimihinta: 100 €
Johan iii (1568-1592)
8 öre (1 mark) 1591. Klipping. SM 137. Ag/Cu 1
minimihinta: 50 €
Karl IX 1604-1611
1 mark 1606. SM 52. Vackert patinerat, små skråmor Ag 1+-
minimihinta: 250 €
Karl XI 1660-1697
4 öre 1668. SM 191. Ag 1(-1+)
minimihinta: 40 €
Karl XII 1697-1718
½ daler 1716 Avesta. SM 194. Plooturaha / plåtmynt / plate money. 372 g. Korroderad, med ärg / Syöpynyt, hometta / Corroded, verdigris. Cu 1?-1
minimihinta: 200 €
Fredrik I 1720-1751
4 daler 1729. SM 192. Plooturaha / plåtmynt / plate money. 3025 g. Små ärgfläckar / pieniä homeläiskiä / small spots of verdigris. Cu 1-1+
minimihinta: 700 €
½ Daler 1720 Avesta. Plooturaha / plåtmynt / platemoney. SM 272. 373g Cu 1+
minimihinta: 800 €
Kustaa III 1771-1792
Riksdaler 1776. SM 43. Liten plantsdefekt, små skråmor Ag 1-1+
minimihinta: 100 €
1/6 riksdaler 1778. SM 78. Ag 1-1+
minimihinta: 40 €
Medalj: Slaget vid Svensksund 1790. Förgyllt brons. ”53 fientlige fartyg eröfrade den 9 julii 1790”. / Ruotsinsalmen meritaistelun muistomitali 1790. Kullattua pronssia. / Medal for the Battle of Svensksund in 1790. Gilt bronze. Boström II 105 VI. Ae 01
minimihinta: 90 €
Karl XIII 1809-1818
Kastmynt (1/3 riksdaler) 1809 till konungens kröning / Largesse money for the king's crowning. SM 31. Ag 01-
minimihinta: 150 €
Karl XIV Johan 1818-1844
1/4 riksdaler specie 1832. SM 80. Ag 1-1+
minimihinta: 40 €
Oskar II 1872-1907
20 kronor 1877 EB. SM 7. Typ III. Kultaa/guld/gold pnja/små skråmor Au 1++/1+-01
minimihinta: 240 €
20 kronor 1875. SM 3. Kultaa / guld / gold. Små kanthack / prvja / small edge nicks Au 1+
minimihinta: 260 €
Sekalaista
Lott ca 180 st svenska koppar-, nickel- och järnmynt i en pärm, huvudsakligen från 1900-talet. / Erä, n. 180 kpl ruotsalaisia kupari-, nikkeli ja rautarahoja kansiossa, lähinnä 1900-lukua. / A group of c. 180 Swedish copper, nickel and iron coins in an album, mostly from 20th century. Ae 1?-01
minimihinta: 20 €
Samling medaljer ur Hedlingers/Fehrmans "regentlängd". / Kokoelma mitaleita Hedlingerin/Fehrmanin hallitsijasarjasta / Collection of medals from the Series of Swedish Regents by Hedlinger/Fehrman.
minimihinta: 100 €
Samling kungliga medaljer / Kokoelma mitaleita liittyen Ruotsin hallitsijoihin / Collection of Swedish Royal medals.
minimihinta: 80 €