Hae huutokaupasta 148
Esinenro:
Hakusana:
Aloita kuvaesitys 148
Valitse huutokauppa
nro 148.
2019-05-25 klo 11:00
Kohteet valitussa ryhmässä

Ruotsi

499. Karl XII. 1 daler 1716. SM 181. Plooturaha / plåtmynt / plate money. 697 g. Lahjarasiassa / i gåvoetui / in presentation box. Cu 1(-1+)
minimihinta: 500 €
myyty: 500 €
500. Fredrik I. 4 daler 1737. SM 200. Plooturaha / plåtmynt / plate money. 2980 g. Taustap. 4 pientä pyöreää jälkeä / på baksidan 4 små spår / on reverse 4 small traces. Cu 1-1+
minimihinta: 600 €
myyty: 680 €
501. Svante Nilsson 1504-1512. Halvörtug med krona utan årtal. Västerås. SCS ERICVS REX / MONETA AROSIE. Ringkors i inskriften på bägge sidor. Tonkin, Myntbok 2015, s. 45, D. Ag 1-1+
minimihinta: 100 €
myyty: 340 €
Johan iii (1568-1592)
502. 8 öre (1 mark) 1591. Klipping. SM 137. Ag/Cu 1
minimihinta: 50 €
myyty: 60 €
Karl IX 1604-1611
503. 1 mark 1606. SM 52. Vackert patinerat, små skråmor Ag 1+-
minimihinta: 250 €
myyty: 325 €
Karl XI 1660-1697
504. 4 öre 1668. SM 191. Ag 1(-1+)
minimihinta: 40 €
myyty: 70 €
Karl XII 1697-1718
505. ½ daler 1716 Avesta. Plooturaha / plåtmynt / plate money. SM 194. 372 g. Korroderad, med ärg / Syöpynyt, hometta / Corroded, verdigris. Cu 1?-1
minimihinta: 200 €
myyty: 280 €
Fredrik I 1720-1751
507. 4 daler 1729. Plooturaha / plåtmynt / plate money. SM 192. 3025 g. Små ärgfläckar / pieniä homeläiskiä / small spots of verdigris. Cu 1-1+
minimihinta: 700 €
myyty: 700 €
508. ½ Daler 1720 Avesta. Plooturaha / plåtmynt / platemoney. SM 272. 373g Cu 1+
minimihinta: 800 €
myyty: 1 000 €
Kustaa III 1771-1792
509. Riksdaler 1776. SM 43. Liten plantsdefekt, små skråmor Ag 1-1+
minimihinta: 100 €
myyty: 110 €
510. 1/6 riksdaler 1778. SM 78. Ag 1-1+
minimihinta: 40 €
myyty: 50 €
511. Medalj: Slaget vid Svensksund 1790. "53 fientlige fartyg eröfrade den 9 julii 1790”. Fehrman. Senare avdrag i förgyllt koppar eller brons. 39 x 22 mm, 13,5 g./ Ruotsinsalmen meritaistelun muistomitali 1790. Myöhempi valmiste, kullattua pronssia tai kuparia. / Medal for the Battle of Svensksund in 1790. Later production in gilt bronze or copper. Boström II 105 VI. Ae 01
minimihinta: 90 €
myyty: 290 €
Gustav IV Adolf 1792-1809
512. 1/6 riksdaler 1803. SM 38. prv /litet kantfel, pnja/små skråmor. Ag 1+-01
minimihinta: 70 €
myyty: 90 €
Karl XIII 1809-1818
513. Kastmynt (1/3 riksdaler) 1809 till konungens kröning / Largesse money for the king's crowning. SM 31. Ag 01-
minimihinta: 150 €
myyty: 230 €
Karl XIV Johan 1818-1844
514. 1/4 riksdaler specie 1832. SM 80. Ag 1-1+
minimihinta: 40 €
myyty: 40 €
Oskar II 1872-1907
515. 20 kronor 1877 EB. SM 7. Typ III. Kultaa/guld/gold pnja/små skråmor Au 1++/1+-01
minimihinta: 240 €
myyty: 360 €
516. 20 kronor 1875. SM 3. Kultaa / guld / gold. Små kanthack / prvja / small edge nicks Au 1+
minimihinta: 260 €
myyty: 270 €
Sekalaista
517. Erä ruotsalaisia rahoja mm. / Lott svenska mynt bl.a.: Klipping G II Adolf (heikko kunto/ svag kvalitet), 1/4 Öre 1635, 1638 (2x), 1799, 1 öre 1720, 1724 (Ag), 1730 (2x), 1736, 1744, 1750 (2x), 1759 (2x), 1760, 1761, 2 öre 1751, 1764 (2x), 1/6 öre (K Xii), 2 Skilling 1837, 1 Skilling 1805, 1836, ½ Skilling 1803, 1829, 1/12 Skilling 1802, 1/12 Skilling 1832, 1/16 RSp 1851 (Ag), 2 Kronor 1910, 1912, 1914, 1915 (2x), 1921 Jubileum, 1922, 1926, 1928, 1929, 1931, 1932 Juvbileum, 1934, 1935, 1936, 1943, 1 Krona 1875, 1876 (2x), 1879, 1880, 1881, 1888, 1889, 1898, 1901, 1942, 50 öre 1899, 25 öre 1898, 1902, 1905,5 öre 1858, 1875, 1882, 1897, 1898, 1903, 1905, 2 öre 1874, 1875 (2x), 1882, 1871, 1896, 1897, 1901, 1938, 1941, 1942 Fe, 1943 Fe, 1945 Fe, 1950 (3x), 1 öre 1863, 1867 (2x), 1891, 1902, 1903, ½ öre 1857. 2-1++
minimihinta: 90 €
myyty: 240 €
518. Lott silvermynt från tiden 1634 – 1961. Sammanlagt 35 st varav 1 dansk och resten svenska. Hål, kantskador mm förekommer bland de äldre mynten. / Erä hopearahoja ajalta 1634 – 1961. Yhteensä 35 kpl, joista 1 tanskalainen ja loput ruotsalaisia. Reikiä, reunavaurioita ym esiintyy vanhempien rahojen kohdalla. / Group of silver coins from the time between 1634 and 1961, in total 35 pcs. All Swedish except one Danish coin. Some of the older coins with holes, edge damages etc. Ag 1?-1+
minimihinta: 50 €
myyty: 81 €
519. Lott ca 180 st svenska koppar-, nickel- och järnmynt i en pärm, huvudsakligen från 1900-talet. / Erä, n. 180 kpl ruotsalaisia kupari-, nikkeli ja rautarahoja kansiossa, lähinnä 1900-lukua. / A group of c. 180 Swedish copper, nickel and iron coins in an album, mostly from 20th century. Ae 1?-01
minimihinta: 20 €
myyty: 30 €
520. Samling medaljer ur Hedlingers/Fehrmans "regentlängd": Magnus II, Birger Jarl av Bjälbo (“silver 1927”), Karl VIII, Sten Sture, Svante Sture (silver), Sten Sture den yngre, Erik XIV. Alltsammans 8 st. / Kokoelma, 8 mitalia Hedlingerin/Fehrmanin hallitsijasarjasta / Collection of medals from the Series of Swedish Regents by Hedlinger/Fehrman. Ag, Ae 1+, 1+-01, 01
minimihinta: 100 €
myyty: 100 €
521. Samling 4 st svenska kungliga medaljer med anknytning till Ryssland: Karl XII - Slaget vid Gemauerthof 1705 “De Scheremeteffio ductu Lewenhaupti ad Gemauerthoff die 16 Iulii a. 1705” (Arvid Karlsteen). Karl XII – Slaget vid Holowczyn 1708 “Et causa armatus et ense – Inhibet nec flamma nec unda – Vabissa vado transita et Mosci fusi d. IV iulii a. MDCCVIII”. (B. Westman). Fredrik I - Freden i Nystad 1721 “Ferrum splendescat arando – Positis armis Nystadii a. 1721 (Fehrman & Hedlinger). Gustav III - Fred med Ryssland 1790 “Saluti populorum – Pax Svec inter et Russ XIV Aug MDCCXC” (Fehrman). / A collection of 4 Swedish medals related to Russia: Karl XII Battle of Gemauerthof 1705 (A. Karlsteen), Karl XII Battle of Howczyn 1708 (B. Westman), Fredrik I Peace of Nystad 1721 (Fehrman/Hedlinger), Gustav III Peace between Sweden and Russia 1790. Ae 1+
minimihinta: 80 €
myyty: 380 €