Products

5 Deutsche Mark 1974 D. Immanuel Kant

Immanuel Kant 1724-1804.

250 vuotta syntymästä. / 250 år sedan födelse. / 250th anniversary of the birth. 

Jaeger 414. KM 139.

Hopeaa / silver 11.2 g (625/1000)

01 (EF)

Read more
10,00 €