Sök från auktion 148
Objektnr:
Sökord:
Starta bildvisning 148
Auktioner
nr 148.
2019-05-25 kl 11:00

Du kan nu delta i Holmastos auktioner i realtid.

Se instruktioner: 

Document 2015-05-23 Liveauction instruktioner

 

Deltagande i Holmasto Live-auktion


1   Klicka på följande länk: https://liveauction.holmasto.fi

2   Logga in med samma e-postadress och lösenord du har registrerats med. Om du inte ännu har registrerat dig kan du göra det på följande adress: https://www.holmasto.fi/registration/join

Om du har problem med inloggning eller registrering vänligen ta kontakt: holmasto@holmasto.com eller per telefon 09-666500 Utanför Finland +358 9 666500

Inloggning med Pc se bild 1, Mobil (smartphone, Ipad etc) bild 2.

När auktionen inte ännu påbörjats, bild 3.

När försäljningen sätter i gång, bild 4a (Pc) & 4b Mobil.

Bud ger man genom att klicka på knappen  ̈place bid ̈ Nere till vänster syns det bud du skall ge för ögonblicket och uppe till höger syns aktuellt vinnande bud.

I övre kanten syns antingen en orange balk som betyder att du inte har det vinnande budet och en grön balk indikerar att du har vinnande bud.

När objektet blir sålt visas ett skilt meddelande om du vunnit.

En stegvis, mot vänster, minskande blå balk meddelar att objektet håller på att säljas. Så länge balken syns är det möjligt att höja budet.

VÄNLIGEN OBSERVERA! Bud kan också lämnas, som tidigare via vår webbsida:
www.holmasto.fi/index/index/lang/se