Kvalitetsbedömning och förkortningar

proof 00 proof spegelglans  
0 10 unc ocirkulerat Pl= platina
01 8 EF (XF) mycket vackert Au= guld
1+ 6 VF vackert Ag= silver
1 4 F fullgott Ae= brons
1? 2 VG ej fullgott * = avbildad