Köp på auktion

Vi organiserar traditionella auktioner 4 gånger per år. Dessa är tillfällen där ni kan deltaga antingen genom att besöka auktionen på plats eller genom att använda vårt online Liveauctions redskap. Ifall ni väljer att komma till auktionslokalen kan ni bekanta er med objekten innan ni bestämmer er för att bjuda, och om ert bud vinner får ni genast objektet med er, efter betalning av samtliga kostnader. Vänligen notera adressen till auktionssalen i auktionskatalogen.

När ni anländer till auktionen

När ni anländer till auktionslokalen bör ni registrera er i vår reception. Ha ett officiellt identitetsbevis tillhanda. Obs. Ni bör registrera er också i det fall att ni inte planerar köpa någonting!

När ni registrerar er får ni en gul numrerad budlapp som ni använder då ni lämnar bud under auktionen.

Förhandsbudgivning innan auktionen

Det är möjligt att lämna bud på förhand. Detta kan ni göra med online auktionskatalogen när ni loggat in i systemet (obs. för tillfället är ni tvungen att logga in i det gamla systemet för att kunna ge bud över nätet, gå till rubriken Auktioner, välj Visa katalog eller auktionsnumret nere på sidan för att lämna bud. Oregistrerade kunder kan registrera sig via en länk som också hittas under rubriken Auktioner. . När ni ger förhandsbud rekommenderar vi att ni bjuder maximibeloppet ni är villiga att betala för objektet också om utropspriset är betydligt lägre. Vårt system höjer automatiskt ert bud under auktionen. Ifall klubbat pris är är lägre än ert bud betalar ni endast klubbar pris.

Bjuda med budlapp

Under auktionen meddelar mäklaren det aktuella objektets nummer samt gällande bud. Informationen syns också på skärmen bakom mäklaren. Då ni ser objektet ni vill ge bud på lyfter ni er gula budlapp så att den syns tydligt för mäklaren och hans medhjälpare. Håll budlappen uppe så länge ni är med i budgivningen. Lägg ner er budlapp ifall budet överstiger den nivå ni är beredd att betala.

Bjuda med Liveauctions-verktyget

Liveauction-budverktyget möjliggör deltagande i auktionen genom att använda vilket apparat som helst som har en modern browser. Vi rekommenderar att ni har en snabb internet anslutning eftersom fördröjningar i nätförbindelsen annars kan förorsaka problem. Obs: för tillfället måste ni också ha ett konto i vårt gamla system för att kunna vara med i auktionen med vårt Liveauction-verktyg. Se https://www.holmasto.fi/sv/auktioner för tilläggsinformation.

 1. Gå till https://liveauction.holmasto.fi
 2. Logga in med dina inloggningsuppgifter (obs. tillsvidare uppgifterna för det gamla systemet)
  Liveauction login screen desktop    Liveauction login screen mobile
 3. Ifall auktionen inte ännu startat kommer du endast att se startsidan. Du kan lämna browser på denna sida. När auktionen börjar uppdateras sidan automatiskt till det objekt som säljs. 
  Liveauction lobby screen
 4. När auktionen har börjat ser ni sidan som visar det objekt som säljs, gällande bud samt utropspris. Normalt syns objektet 5-10 sekunder innan det klubbas, ifall omedelbart intresse för objektet saknas (beror på objektets värde). Var därför därför beredd i förväg att bjuda på objekt som intresserar er.
 5. Tryck på "Lämna bud" i skärmens nedre kant för att bjuda på utropat pris.
 6. Ifall ni önskar bjuda ett högre pris än utropet skriver ni in summan bredvid "Lämna bud" och tryck sedan på "Lämna bud". Observera att 200.000 Euro är det högsta bud som kan lämnas med Liveauction-verktyget.
 7. Ifall ert bud vinner visar skärmen er detta innan det går vidare till nästa objekt. Ni kan också se läget för de vunna objekten i menyn under "Mina resultat" i budgivningsverktyget.
  Liveauction bidding screen winning
 8. Ifall ert bud inte mera är det högsta visas rutan med en orange-röd bakgrund. Ni kan då lämna ett högre bud genom att upprepa steg 5.
  Liveauction not highest bid

Korrigeringar under auktionen samt efter den

Vi förbehåller oss rätten att korrigera pris eller köpare under auktionens gång eller efter auktionen.

Leverans av vunna objekt

Ni kan få objekt som ni vunnit i auktionen i vår reception när som helst under auktionen efter att ni betalat fakturan. Alla sålda objekt är Holmastos egendom ända tills fakturan för dem i sin helhet är betald. Vid auktionen kan ni betala med kontanter eller med de vanligaste kreditkorten. Ifall ni inte deltagit i auktionen på auktionsplatsen utan givit förhandsbud eller genom att använda Liveauction budgivningsverktyget från en annan plats kan ni avhämta objekten följande arbetsdag i vår affär eller be oss leverera dem.