Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Butik Smycken Ur Mynt Sedlar Samlartillbehör Litteratur Utmärkelsetecken Militaria Medaljer Olympiaföremål Silverföremål Övrigt Auktion Nästa auktion Köp på auktion Sälj på auktion Kvalitetsbedömning och förkortningar Auktionsvillkor Utvärdering Värdering av smycken Värdering av klockor Värdering av föremål Dödsbon För försäkringsbolag Om oss Kontakt HOLMASTO som företag Berättelsen om Holmasto Caritha Holmasto – von Schantz in memoriam 1942-2017 Press & Media Blogg Vi köper guld

Berättelsen om Holmasto

Holmastos historia 1949 – 2021

Holmasto Mynthandel, som verkat sedan år 1949, är inte bara den äldsta utan också den största och mest internationella i sitt fack i Finland. Den hör också till de företag i antik- och samlarbranschen som leds av den andra generationen i familjen och veterligen den enda med en tredje generation som redan deltar i verksamheten.

Firman som grundades 1949 av Thure R Holmasto (far till Caritha Holmasto-von Schantz) var till en början ingen mynthandel utan en frimärks- och pappershandel. Vid sidan av den verksamheten höll Thure Holmasto också auktioner. Då var det inte fråga om renodlade myntauktioner, utan allt från möbler och konst till silver, frimärken och också mynt såldes. Mynten blev emellertid redan i ett mycket tidigt skede allt viktigare. Dottern Caritha var redan som sjuåring med på auktionerna, tog emot betalningarna och förde dem till kassören. Dåförtiden betalades buden omgående och kontant. Som tolvåring befordrades hon till auktionskassör.

Då verksamheten växte blev de ursprungliga lokaliteterna vid Castrénsgatan i Helsingforts för trånga och företaget flyttade till ett nybyggt hus vid Andra linjen. Vid det här laget började mynten spela en dominerande roll i sortimentet, mycket beroende på Thure Holmastos personliga samlarintresse. Han var också känd som en flitig utgivare av kataloger över mynt och sedlar från olika länder. Sålunda har Holmasto Mynthandel sedan år 1958 publicerat sin egen värderingskatalog – landets mest populära – över finska mynt och sedlar .

Thure Holmasto utgav också kataloger över estniska, lettiska, litauiska, mongoliska och ryska mynt och sedlar. Dessa kataloger har haft stor betydelse, inte enbart som källmaterial, utan också ökat intresset för samlandet i Finland.

1973 skedde ett generationsskifte då Thure Holmasto gick i pension och Caritha Holmasto-von Schantz lämnade sin tjänst som bankprokurist och började sköta familjeföretaget. Förändringen kändes inte svår för henne, hon hade ju vuxit upp och in i miljön redan som barn. Efter skolans slut var hon i ofta mynthandeln och hjälpte till. När hon sedan efter 12 år på banken övertog firman var många kunder redan gamla bekanta sedan barndomen.

Företaget blev nu en renodlad mynthandel, vilket överallt i den numismatiska världen innebär att man också handlar med annat än bara sedlar och mynt, såsom medaljer, utmärkelsetecken, poletter, klockor, olympiamärken och dylikt. Hos Holmastos finner man dessutom Lotta Svärd- och Skyddskårsföremål.

Numera utgör också handeln med guld – allt från smycken och guldtackor till guldskrot – en betydande del av firmans verksamhet.

Förnyelsen av firman medförde också en flyttning till centrum av Helsingfors, först 1976 till Annegatan, sedan 1986 till Snellmansgatan och 1990 till Fabiansgatan mittemot Meritas huvudkontor, med Börshuset till granne. Personalen utökades med Per-Albert Karlsson och Karita Kiviniemi (bättre bekanta som Pelle och Gita och kända av alla numismatiker i landet). Bägge har nu arbetat i firman över 20 år. 1980 slukade Holmasto också Carithas make Christian von Schantz, som lämnade sin post som driftchef vid Keskos dataavdelning för att bli VD för familjeföretaget.

Numera har också den tredje generationen kommit in i bilden med sönerna Sebastian och Casimir som anställda i firman.

Holmastos var först med att anordna regelbundna offentliga mynt- och medaljauktioner redan 1966. Till en början hölls auktionerna i Primulas lokaliteter eller på hotell Marski i Helsingfors 1-2 ggr/år. Ett växande kundintresse och ett ökat antal auktionsobjekt har emellertid resulterat i 4 regelbundna auktioner årligen som hålls i Astoriasalen vid Stora Robertsgatan i Helsingfors. Kundkretsen är synnerligen internationell även om majoriteten självfallet är finländare.

De utländska kunderna kommer från 41 länder, bl.a. USA, Färöarna, Thailand och Vanuatu (en ö belägen 2000 km norr om Nya Zeeland). På senare tider har kunderna märkbart ökat i antal och också föryngrats. Högkonjunkturen, vid sidan av införandet av euron och markens sorti, har också satt nya samlare i rörelse, och priserna ser ut att stiga. Som exempel kan nämnas Holmastos myntauktion i december 1999 där buden från salen för s.g.s. varje enskilt objekt nästan överlag översteg de skriftliga anbuden.

Vid Holmastos auktioner har den ena rariteten efter den andra bytt ägare. På decemberauktionen 1998 – nr 67 i ordningen – såldes ett av Finlands mest sällsynta mynt, en 50 pennisslant i silver från 1876. Priset steg till svindlande 165 000 mark, den högsta summa som någonsin betalts för ett i Finland använt metallmynt. Den dyraste sedeln igen var en 100 rubels sedel från Nikolai II:s regim, den s.k. regnbågssedeln från år 1896, som betingade 200 000 mark.

För att kunna samla mynt behöver man dock inte nödvändigtvis sådana summor. Mynt har präglats i över 2500 år och det finns ett alldeles tillräckligt utbud för samlare med lägre penninginsatser.

Också i Finland är det möjligt att komma över mynt t.o.m. från tiden före vår tideräkning. Sådana finns också till salu hos Holmastos och – förvånansvärt nog – är priset i den billigare ändan inte mer än några tior. När man samlar mynt är det vanligt och också rekommendabelt att koncentrera sig på ett specialområde, t.ex. ett visst land, mynt eller sedlar, ett bestämt motiv (djur, växter, fartyg, byggnader, person) eller från en viss regim, etc. Möjligheterna är många och samlingen kan bygga på vilket tema som helst.

Nästan lika viktigt som själva förvärvet av objekt är sedan förvaringen av dem. Här duger inte vilken plast eller plastficka som helst. Säkra förvaringspärmar eller askar/lådor får man hos Holmastos. Mest värdefulla och eftersökta är helt oanvända objekt. Minsta lilla slitage eller repa sänker värdet på ett mynt, liksom en rynka eller reva, för att inte tala om smuts eller fläckar, ger sedeln ett lägre värde.

När det gäller samlande överhuvudtaget bör man bekanta sig med området bl.a. genom att läsa facklitteratur och hos Holmastos finner såväl nybörjare som längre hunna lämplig litteratur. Likaså är det viktigt att gå på auktioner, förhandsvisningar, utställningar och mässor samt att besöka specialaffärer för att få erfarenhet åtminstone innan man börjar satsa på mera kostsamma förvärv.

För ca 10 år sedan slöts firman Holmastos historiska cirkel s.a.s. Till mynthandeln och auktionerna erbjöds mer och mer också andra föremål än mynt o.dyl. till försäljning, främst silver, varför det blev aktuellt att öppna en antikaffär, Holmasto Antik som ligger vid Södra kajen 14, nära Salutorget i Helsingfors. Eine Holmasto förestår antikhandeln sedan år 1992 och i sortimentet ingår bl.a. äldre finländskt och ryskt silver, ikoner, ur och smycken av guld.

Vid behov kan också Holmasto Antik arrangera andra auktioner. Smått legendarisk och ett evenemang som man ännu talar om blev den auktion som Holmastos för fem år sedan höll, då inventarierna i ett gammalt värdefullt Helsingforshem i sin helhet gick under klubban.

År 2001 utnämndes Mynthandel Holmasto till årets antikhandlare i Finland.