Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Butik Smycken Ur Mynt Sedlar Samlartillbehör Litteratur Utmärkelsetecken Militaria Medaljer Olympiaföremål Silverföremål Övrigt Auktion Nästa auktion Köp på auktion Sälj på auktion Kvalitetsbedömning och förkortningar Auktionsvillkor Utvärdering Värdering av smycken Värdering av klockor Värdering av föremål Dödsbon För försäkringsbolag Om oss Kontakt HOLMASTO som företag Berättelsen om Holmasto Caritha Holmasto – von Schantz in memoriam 1942-2017 Press & Media Blogg Vi köper guld

Sekretesspolicy

Registerbeskrivning enligt 10 § i lagen om personuppgifter (523/99)

1. Rekisterhållare

Namn: Rahaliike Holmasto seur. Mynthandel Ky
Kontaktuppgiftert: Alexandersgatan 50, 00100 Helsingfors
Epost: holmasto@holmasto.com

2. Registeransvarig person

Michael von Schantz
Kontaktuppgifter: Alexandersgatan 50, 00100 Helsingfors

3. Registrets namn

Holmastos kundregister

4. Ändamålet för behandling av personuppgifter

Innehållet i registret används för att sköta Holmastos samtliga kundförhållanden, kundkontakter, för att planera och förbättra produkt- och serviceutbud, för marknadsföring samt för att tilldela utbud och marknadsföring.

5. Registrets informationsinnehåll

Kundens kontaktinformation samt information som behövs vid orderhantering: släktnamn, förnamn, postnummer, postort, mobiltelefonnummer, e-postadress, samt övrig information gällande kundförhållandet såsom kundens preferens beträffande produkter och tjänster. Eventuellt förbud mot direktreklam. Information gällande identifiering som kund hos Holmasto (kundnummer).

Personsignum kan i vissa fall krävas för att säkra Holmastos berättigade intresse (t.ex. : av kunden gjorda bindande auktionsbud, kreditförbindelser). Eventuellt förbud mot direktreklam.

Information gällande kundorder, leveranser och returneringar. Bud- och inköpshistoria gällande auktioner.

6. Informationskällor

Kontakt- och kundinformation fås då kundförhållande uppstår och fortgår eller av registrerad registerhållare gjorda meddelanden eller av kund själv gjord registrering på Holmastos nätsidor. Registrering krävs alltid för deltagande i auktion (namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer). Förbud mot direktreklam registreras baserat på separat anmälan. Holmasto kan på sina nätsidor använda cookies för att samla information. För användningen av dessa begärs alltid separat tillstånd av användaren.

För elektronisk direktreklam (e-post och/eller mobil) begärs av registrerad separat tillstånd enligt reglerna för elektronisk kommunikation i lagen om datasekretess.

7. Överlåtelse av information utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Holmasto överlåter ej information utanför Finlands gränser.

8. Principer för skydd av register

Det manuella materialet bevaras i låst utrymme. Det elektroniska materialet: hantering av material som innehåller personuppgifter handhas enbart av registerhållarens egen personal och personal vid företag som arbetar på uppdrag av registerhållaren. Samtliga arbetstagare som hanterar personuppgifter är bundna av sekretess. 

Registret och den hårdvara informationssystemet utnyttjar befinner sig fysiskt på Holmastos server i slutet utrymme dit utomstående ej ha tillträde samt i slutna maskinhallar hos det företag enligt avtal som handhar Holmastos IT-service.

All registerinformation säkras regelbundet genom säkerhetskopiering. Utomstående förhindras tillträde till registret med brandmurar samt övrig nödvändig möjligast ny skyddsteknik.

9. Registrerads rätt till granskning och rätt till förbud

Den registrerade har rätt att granska i registret införd information om sig själv samt kräva rättelse av felaktig information.

Den registrerade har rätt att förbjuda registerhållaren att utnyttja sin egen information för direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring samt för marknadsundersökning, personmatrikel och släktforskning.

Kontrollbegäran eller korrigeringsbegäran riktas till den person som handhar registret (punkt 2.) per e-post, post eller på Holmastos kontor.