Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Butik Smycken Ur Mynt Sedlar Samlartillbehör Litteratur Utmärkelsetecken Militaria Medaljer Olympiaföremål Silverföremål Övrigt Auktion Nästa auktion Köp på auktion Sälj på auktion Kvalitetsbedömning och förkortningar Auktionsvillkor Utvärdering Värdering av smycken Värdering av klockor Värdering av föremål Dödsbon För försäkringsbolag Om oss Kontakt HOLMASTO som företag Berättelsen om Holmasto Caritha Holmasto – von Schantz in memoriam 1942-2017 Press & Media Blogg Vi köper guld

Auktionsvillkor

Auktionsvillkor för budgivare

Auktionerna är offentliga och frivilliga. Prisen i katalogen är minimipris (€) under vilka föremålen inte säljes. Uppgifterna i katalogen är behandlade med största möjliga omsorg och Holmasto strävar till att ge så exakta uppgifter om föremålen som möjligt. Vi fritar oss från ansvaret för eventuella misstag och fel enär köparen har tillfälle att bese föremålen både på visningen före auktionen och medan auktionen pågår. Reklamationer efter klubbslaget behandlas ej.
Ur och urverk säljs som konst/samlar -föremål och Holmasto ansvarar inte för deras tekniska funktion. Detta gäller även alla slag av mekaniska föremål.

Förhands och realtidsbud

Reglerna gäller för alla på förhand givna bud oberoende av hur buden inlämnats.

Bud kan lämnas på förhand via Holmastos nättjänst www.holmasto.fi, per e-post och skriftligt. Bud kan också ges under pågående auktion. För att undvika misstag rekommenderas att bud avlämnas i ett så tidigt skede som möjligt. Holmasto erbjuder också möjligheten att delta i realtid via internet. Avbrott i nätförbindelserna kan orsaka avbrott eller störningar, särskilt i i rörliga fortskaffningsmedel. Köparen bör förvissa sig om en fungerande nätförbindelse. Holmasto ansvarar inte för fel, uteblivna bud eller motsvarande problem som orsakats av avbrott i förbindelserna. är Vänligen se instruktioner på Holmastos webbsida https://www.holmasto.fi/selling-and-buying/buying-at-auctions

För att kunna lämna bud via internet bör man registrera sig.

Då budgivaren godkänt anbudet via nättjänsten är detta bindande och kan inte annulleras. Budet kan senare höjas om så önskas.

Den som lämnat ett bud är ansvarig till alla delar för det givna buden även om han fungerar som ombud för någon annan. För köparen tillkommer en inropsavgift om 22 % (inkl. marginalskatt).

Holmasto förbehåller sig rättigheten att under alla omständigheter förkasta ett bud utan att redogöra för orsaken. Holmasto är inte ansvarig för de skriftliga bud som inte nått fram i tid eller för bud som uteblivit av annan anledning.

De realiserade resultaten (slagna pris) som presenteras på Holmastos webbsidor kan av tekniska skäl vara okontrollerade och i mycket sällsynta fall kan fel förekomma i de angivna prisen. Holmasto förbehåller sig rätten att korrigera på webbsidorna uppkomna felaktigheter under auktionens gång och även efter att auktionen avslutats. Priser uppgivna på Holmastos webbsidor är inte bindande för Holmasto. Slutliga pris meddelas alltid skilt till köparen av Holmasto.

Betalning

De föremål som köpts bör betalas och avhämtas, i första hand, under auktionen antingen genom kontant betalning eller med bank- eller kreditkort.

För att täcka extra-, behandlings- och transportkostnader tillkommer en avgift på 5 €/kund för inköp som inte betalas och löses ut på auktionsplatsen.

Ifall köparen önskar kan de inköpta föremålen sändas per post/DHL eller enligt överenskommelse. Leverans och förpackningskostnader debiteras skilt. Alla leveranser inkluderar försäkring.

Påminnelseavgift 8 €. Förseningsräntan är 8 % räknat från auktionsdagen.

Oinlösta föremål

Om köparen inte betalat sina inköp enligt nämnda villkor eller på annat överenskommet sätt, har Holmasto, för att täcka sina kostnader, rätt att sälja ifrågavarande objekt enligt eget gottfinnande. I fall resultatet på försäljningen enligt detta förfarande blir mindre än den ursprungliga skulden är köparen skyldig att ersätta skillnaden utökad med eventuella förseningsräntor och andra senare uppkomna kostnader. Köparen har inte rätt till ersättning i någon form även om resultatet av försäljningen skulle överstiga det ursprungliga beloppet.

Identifiering och äganderätt

Holmasto utgår ifrån att köparen kan förete giltig identitetshandling. Äganderätten till inropade föremål övergår till köparen då köpesumman och alla övriga kostnader och avgifter i sin helhet är betalda till Holmasto.

Föremål som blivit osålda vid auktionstillfället

Osålda objekt kan köpas på Holmastos fortsatta auktion en viss tid efter ifrågavarande auktiondatum enligt samma regler som ovan, med en förhöjd inropsavgift 25 %  (inkl. marginalskatt).

För varje person som vill deltaga Holmastos auktioner är ovannämnda auktionsregler bindande.

Vi rekommenderar att lämna skriftliga bud i ett så tidigt skede som möjligt.

Reklamationer

Reklamationer är möjliga inom 10 dagar från det att köparen har mottagit objektet.

Kontakta oss gärna om någonting är oklart.