Skip to content
Verkkokauppa Korut Kellot Rahat Setelit Keräilytarvikkeet Kirjallisuus Kunniamerkit Militaria Mitalit Olympia Hopeaesineet Muuta HUUTOKAUPAT Seuraava huutokauppa Ostaminen huutokaupassa Myyminen huutokaupassa Kuntoluokitus ja lyhenteet Huutokauppasäännöt Arviointi Korujen arviointi Kellojen arviointi Kohteiden arviointi Kuolinpesät Vakuutusyhtiöille Meistä Yhteystiedot Yritysesittely Holmaston historia Caritha Holmasto – von Schantz in memoriam 1942-2017 Lehdistö & Media Blogi Ostamme kultaa

Huutokauppasäännöt

Huutokauppa on julkinen ja vapaaehtoinen. Luettelossa mainitut hinnat ovat minimihintoja €, joiden alle kohteita ei myydä. Luettelon tiedot on laadittu suurinta huolellisuutta noudattaen. Kohteet myydään siinä kunnossa kun ne ovat myyntihetkellä ja koska kohteet ovat nähtävänä luettelossa ilmoitettuna näyttöaikana Holmaston toimitiloissa sekä huutokauppatilaisuudessa, valituksia ei huomioida vasaralyönnin jälkeen.

Kellot ja kaikki mekaaniset ja vastaavanlaiset esineet myydään keräilykohteina/taide-esineinä, eikä Holmasto ota vastuuta niiden teknisestä kunnosta tai toimivuudesta.

Toimeksiannot sekä ostajan muut velvollisuudet

Säännöt koskevat kaikkia ennakkoon, huutokauppatilaisuudessa, Internetin kautta tai muulla tavalla annettuja tarjouksia.

Tarjouksen antaja (jäljempänä Ostaja) voi halutessaan jättää ostotarjouksia Rahaliike Holmaston (jäljempänä Holmasto) verkkopalvelun kautta: https://www.holmasto.fi.

Huutokauppoihin on mahdollista osallistua myös reaaliaikaisesti, ohjeet Holmaston verkkosivuilla. Tarjouksia on myös mahdollista antaa kirjeitse, sähköpostitse tai Faxilla numeroon 09-666628 sekä puhelimitse 09-666500, huutokauppapäivänä myös 050 5241876. Riippumatta siitä, aikooko osallistua huutokauppaan realiaikaisesti, suosittelemme joka tapauksessa tekemään ennakkotarjouksia halutuille kohteille yllättävien tieto-liikenne tai järjestelmien katkoksien varalta. Ostajan on itse varmistuttava siitä, että hänellä on riittävä, toimiva yhteys. Lisäksi kannattaa huomioida, että esim. liikkuvassa liikennevälineessä viiveitä ja katkoksia saattaa esiintyä herkemmin.

Osallistuminen edellyttää rekisteröitymisen. https://demo-liveauction.holmasto.fi/registration/join

Ostajan hyväksyttyä tarjouksensa, lähettämällä tarjouksen Holmaston verkkopalvelussa ”hyväksyn tarjouksen” -painikkeella, tarjous on sitova eikä enää pienennettävissä tai perutettavissa mutta kyllä korotettavissa.

Tehdyistä tarjouksista vastaa kaikilta osin tarjouksen tehnyt henkilö, myös hänen toimiessaan toisen henkilön toimeksiannosta. Lyötyyn hintaan lisätään huutomaksu 22 % (Marginaaliveronalainen myynti).

Holmasto pidättää itsellään oikeuden kaikissa tilanteissa olla hyväksymättä tehtyjä tarjouksia syytä erikseen ilmoittamatta. Holmasto ei vastaa toimintansa johdosta, tai muusta syystä, poisjääneistä tai huomioimatta jääneistä tarjouksista eikä ole myöskään korvausvelvollinen ostajan mahdollisesti kärsimästä välittömästä tai välillisestä vahingosta.
Huutokaupan aikana ja sen jälkeen verkkosivuillamme ilmoitetut myyntihinnat ovat teknisistä syistä tarkistamattomia ja näin ollen, äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa, saattaa virheitä esiintyä. Holmasto pidättää itsellään oikeuden korjata verkkosivuillaan ilmenneitä virheitä huutokaupan aikana ja sen jälkeenkin. Verkkosivuillamme ilmoitetut myyntihinnat eivät e.m. syystä ole Holmastoa sitovia. Lopullinen hinta ilmoitetaan ostajalle aina erikseen Holmaston toimesta.

Ostettujen kohteiden maksaminen ja luovutus

Ostetut kohteet tulee huutokaupan aikana tai välittömästi sen jälkeen noutaa käteis-, pankkikortti- tai luottokortti- maksua vastaan. Holmasto voi tarvittaessa harkintansa mukaan erikseen sopimalla myöntää maksuaikaa. Tällöin ostetut esineet jäävät Holmaston haltuun kunnes kohteet kaikkine kuluineen ja muine maksuineen ovat kokonaisuudessaan maksettu.

Ylimääräisten kuljetus- ja käsittelykulujen peittämiseksi peritään 5 € / asiakas huutokauppaostoksista, joita ei lunasteta huutokauppapaikalla.  Muistutuskulut 8.- euroa. Viivästyskorko 8 % laskettuna huutokauppapäivästä.

Ostajan toimeksiannosta ostetut kohteet lähetetään postitse (tarvittaessa muulla sovitulla tavalla). Lähetys- ja pakkauskulut lisätään huutokauppalaskuun. Kaikki lähetykset toimitetaan vakuutettuina.

Meille tuntemattomilta henkilöiltä edellytämme henkilöllisyyyden vahvistamista. Omistusoikeus ostettuihin kohteisiin siirtyy ostajalle kun ostohinta kaikkine huutomaksuineen ja muine kuluineen on kokonaisuudessaan suoritettu Rahaliike Holmastolle.

Mikäli ostaja ei lunasta kohteita eräpäivään mennessä, eikä ole sopinut Holmaston kanssa maksujärjestelyistä tai muunlaisesta menettelystä, on Holmastolla oikeus myydä, kulujensa kattamiseksi, kohteet parhaiten katsomallaan tavalla. Mikäli e.m. menettelyllä myynnin tuotto, jää pienemmäksi kuin alkuperäinen myynnin tulos, on ostaja velvollinen maksamaan erotuksen lisättynä mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen.

Varsinaisessa huutokaupassa myymättä jääneet kohteet

Myymättömien kohteiden osalta huutokauppa jatkuu määrätyn ajan Jatketulla huutokaupalla. Jatketun huutokaupan säännöt ja toiminnat ovat aivan samat kuin varsinaisessa huutokaupassa lukuunottamatta korotettua huutomaaksua joka on 25 % (marginaaliveronalainen myynti).

Muuta huomioitavaa

  • kohdetta ei myydä alle minimihinnan
  • tarjoukset ovat sitovia, niitä voi korottaa mutta ei laskea tai perua
  • kohde myydään korkeimman tarjouksen tehneelle, samansuuruisista tarjouksista voittaa se joka on tullut järjestelmään ensimmäisenä
  • myyntihinnaksi määräytyy toiseksi korkein tarjous + minimikorotus. Meklarilla on oikeus , harkintansa mukaan, poiketa e.m. tavalla lasketusta määritellystä myyntihinnasta  (HUOM ! ei siis maksimitarjous).
  • Holmasto voi tarvittaessa syytä ilmoittamatta muuttaa myyntiaikaa tai lopettaa jatketun myynnin.

Huomautukset

Mahdolliset huomautukset 10 päivän sisällä kohteiden vastaanottamisesta.

Nämä säännöt sitovat jokaista joka osallistuu huutokauppaan joko Holmaston verkkopalvelua käyttäen, tai jättämällä tarjouksia millä tahansa muulla tavalla.