Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Rahaliike Holmasto seur. Mynthandel Ky
Yhteystiedot: Aleksanterinkatu 50, 00100 Helsinki
Sähköposti: holmasto@holmasto.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Michael von Schantz
Yhteystiedot: Aleksanterinkatu 50, 00100 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Holmaston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään Holmaston kaikkiin asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun ja parantamiseen, markkinointiin sekä tarjonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muita asiakassuhteen hoitoon liittyviä tietoja, kuten asiakkaan mielenkiinnon kohteina olevia tuotteita ja palveluja. Mahdollinen kielto lähettää suoramarkkinointia. Holmaston rekisteröityneen asiakkaan tunnistamistieto (asiakastunnus).
Henkilötunnus saatetaan joissakin tapauksissa edellyttää Holmaston oikeutetun edun turvaamiseksi (esimerkiksi: asiakkaan tekemät sitovat huutokauppatarjoukset, luottositoumukset)
Mahdollinen kielto lähettää suoramarkkinointia.

Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista. Huutokaupan osalta tarjous- ja ostohistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja kestäessä  tai rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan itse suorittaman rekisteröinnin Holmaston verkkosivuilla. Huutokauppoihin osallistuminen edellyttää aina rekisterötymisen (Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) Suoramarkkinointikielto tallennetaan rekisteröidyn erillisen ilmoituksen perusteella.
Holmasto voi käyttää evästeitä verkkosivuillaan tietojen keräämiseksi. Näiden käytöstä pyydetään käyttäjiltä aina erikseen suostumuksen.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/tai mobiili) pyydetään rekisteröidyltä erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Holmasto ei luovuta eikä siirrä tietoja suomen rajojen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto: henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain  rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät.
Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat fyysisesti Holmaston palvelimella suljetussa tilassa johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä sekä Holmaston IT-palveluista huolehtivan sopimusyrityksen omilla palvelimilla suljetuissa konesaleissa. Kaikki rekisteritiedotiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Ulkopuolisten pääsy rekisteriin ja  järjestelmiin on estetty palomuurilla sekä tarpeellisilla, uusimmilla mahdollisilla suojaustekniikoilla.

9. Rekisteröidyn tarkastus ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja sekä vaatia niissä olevien virheellisten tietojen tai virheiden oikaisua tai korjausta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tarkastuspyyntöä tai korjaus/oikaisupyyntöä osoitetaan rekisteriä hoitavalle henkilölle (kohta 2.) sähköpostitse tai kirjeitse tai paikan päällä Holmaston toimipaikassa.

Asiantuntijuus

Palvelumme kulmakiviä ovat eri toimialojemme asiantuntijuus ja laadukas asiakaslähtöinen palvelu.

Ostamme kultaa

Ostamme kultaa kaikissa muodoissa, kultakoruista kultaharkkoihin ja romukultaa. Kultakauppaa luottamuksella jo vuodesta 1949.

Liikkeemme

Palvelemme Teitä arkisin 10 - 17
ja lauantaisin 10-15
osoitteessa Aleksanterinkatu 50 Helsinki.