Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Skip to content
Butik Smycken Ur Mynt Sedlar Samlartillbehör Litteratur Utmärkelsetecken Militaria Medaljer Olympiaföremål Silverföremål Övrigt Auktion Nästa auktion Köp på auktion Sälj på auktion Kvalitetsbedömning och förkortningar Auktionsvillkor Utvärdering Värdering av smycken Värdering av klockor Värdering av föremål Dödsbon För försäkringsbolag Om oss Kontakt HOLMASTO som företag Berättelsen om Holmasto Caritha Holmasto – von Schantz in memoriam 1942-2017 Press & Media Blogg Vi köper guld

Mottagning av samlingar och enskilda objekt till auktioner pågår

Mottagning av samlingar och enskilda objekt till säsongens auktioner pågår som bäst.
För bästa pris sälj via HOLMASTO auktioner !

Vi erbjuder Er en möjlighet att sälja samlingar och enstaka bättre objekt via av landets äldsta specialaffär i branchen Myntahandel HOLMASTO arrangerade auktioner. Till Ert förfogande står vårt 1949 grundade familjeföretags professionella värderares erfarenhet, sakkännedom, välkänt pålitliga betjäning och vårt överlägsna i internet fungerande auktionssystem där budgivarna kan deltaga i auktionen i realtid oberoende av var än i världen de än befinner sig.

Vår auktionsverksamhet påbörjades på 1940-talet. Internationella offentliga numismatiska auktioner har vi arrangerat i Finland längst, kontinuerligt sedan år 1978. Idag betjänar vi med hjälp av vårt avancerade internetsystem Er och 10.000 köpkraftiga regisrerade auktionskunder i över 40 länder.

Auktioner arrangerar vi regelbundet 6 ggr / år 3 på vår- och 3 på höstsäsongen. Av dessa 6 auktioner fungerar 4 fortsättningsvis dessutom också på traditionellt sätt med tryckt auktionskatalog i färg och köpare och mäklare och övrig personal etc på plats i auktionssalen där objekten också förevisas. De övriga 2 auktionerna fungerar endast på internet och meklaren är ersatt av en dator. För den som sitter hemma och bjuder ärdet ingen skillnad på de två olika auktionstyperna, förhandbudgivningen och allt det övriga fungerar exakt lika och med samma regler. Räkningarna på inköpta objekt och eventuella leveranskostnader kommer per e-mail eller per post. De köpta objekten kan avhämtas eller levereras per post eller med annan transport.

Hela samlingar och bättre objekt mottages året runt alla vardagar under öppehållningstid i vår affär adress Alexandersgatan 50 (Domus Litoni invid Stockmann). Våra värderare råder och vägleder Er för bästa tillvägagångssätt med beaktande av era speciella önskemål. Objekten identifieras, värderas, klassificers och grupperas. Ett skriftligt försljningavtalsförslag uppgörs för godkännande. I försäljningsavtallet är varje auktionpost skilt uppräknad och där bl.a. minimipriset ! och provisionens beräkningsgrund framgår. Efter godkännandet uppgöres noggranna detajerade beskrivningar med katalogerefernser och föremålen avbildas. Varorna säljs inte under överenskommet minimipris.

Auktionsobjekten och beskrivningarna presenteras för köparna på internet, i salen vid LIVE auktionerna före auktionen, under auktionspauserna och i samband med försäljningen. Valda bilder presenteras också i färg i den tryckta auktionskatalogen. Av ett och samma objekt kan vid behov tiotal detaljbilder ses på internet.

Presentationen av auktionsobjekten påbörjas på internet flera veckor före före auktionsdatumet.

Det moderna fullt automatiserade anbudstävlingen med konkurrerande förhandsanbud på internet erbjuder budgivarna många specialtjänster. Förhandsbudgivningen påbörjas genast efter det att objektet presenteras på nätet och pågår ända till att objektets försäljning börjar vid auktionstillfället. Förhandsanbudstävlingen där förhandsanbuden räknas i tiotal tusen ! per år har en mycket betydande positiv inverkan på försäljningspriserna.

Det är också möjligt att på auktionsdagen i realtid deltaga i budgivningen och jämbördigt konkurrera med de andra köparna på nätet och i salen. Man ser på den egna terminalen omedelbart informationen om man har det ledande budet eller inte. Likaså ser man genast när meklaren klubbat av försäljningen om ens eget bud varit det vinnande budet.

Vi utför också alla olika slag av värderingsuppdrag för bouppteckning, försäljning, försäkring etc. Vi köper också kontant och tar emot värdefullare objekt för komissionsförsäljning

Stora och värdefulla specialsamlingar kan också på uppdrag säljas via enbart för dessa anordnade auktioner. (Obs! Förberedelserna för pecialsamlingar kan fordra 6-18 månader )

VÄLKOMNA TILL HOLMASTO ALEXEN 50 HELSINGFORS. SÄLJ DÄR DU NÅR DET BÄSTA RESULTATET !

( Vidareutvecklingen av vårt skräddarsydda auktionssystem på internet pågår oavbrutet och aktivt. Tekniskt fungerar systemet redan nu bra. I framtiden kommer tyngdpunkten att läggas mera på utvecklandet av helt nya individuellt anpassade funktioner med bättre service för både säljare och köpare ).